Lična karta

Erozimat d.o.o. je osnovan 1991. godine. Primenom stečenog iskustva i savremenog modela organizovanja i poslovanja i kombinovanjem sa stručnom osposobljenošću Erozimat d.o.o. je od male radionice prerastao u ozbiljno preduzeće sa dvadesetak zaposlenih radnika različitih proizvodnih profila.

Konstantno uspešno poslovanje i napredovanje ostvareno je zahvaljujući odgovornom pristupu poslovanju i kvalitetu proizvodnje kao jednom od glavnih odlika ovog proizvođača, tako da danas Erozimat d.o.o. raspolaže sa više erozimata razičitih karakteristika, kompletnom mašinskom radionicom, kompletnom opremom za kontrolu kvaliteta, hardverom i softverom za projektovanje i programiranje i naravno visokoobučenim kadrovima.

Erozimat Jagodina

Pravci daljeg razvijanja su usmereni ka konstantnoj modernizaciji tehnologije u ovim oblastima, ka usavršavanju postojećih i upošljavanju novih kadrova a samim tim i povećanju kapaciteta proizvodnje.

Galerija 1

Galerija 2

Galerija 3

Jagodina, Vihorska 10 (industrijska zona)

+381 (35) 231 174;

erozimat.jagodina

Pišite nam