Intermold Network

Učestvovali smo u osnivanju klastera INTERMOLD network sa idejom da produbimo saradnju sa srodnim firmama iz zemlje i na taj način povećamo stepen iskorišćenja proizvodnih kapaciteta kao i da olakšamo sebi pristup većim poslovima.

Mreža „INTERMOLD“, okrenuta pre svega sektoru obrade metala, plastike i izrade alata, osnovana je sa ciljem da se ojačaju i poboljšaju kapaciteti malih i srednjih preduzeća, i da se na taj način doprinese razvoju srpske privrede i poboljšanju lokalnog preduzetničkog ambijenta.

Glavni razlog pokretanja mreže „INTERMOLD“ jeste „umrežavanje“ velikog broja lokalnih proizvođača, čime se pruža mogućnost da proizvođači sa manjim obimom proizvodnje dođu u kontakt sa lokalnim i međunarodnim činiocima, proširujući svoje kontakte, a time i poslovanje putem saradnje i raznih vrsta partnerstava sa preduzećima iz Evrope i sveta, univerzitetima i istraživačkim centrima iz oblasti mašinske industrije.

Jagodina, Vihorska 10 (industrijska zona)

+381 (35) 231 174;

erozimat.jagodina

Pišite nam