Usluge

Erozimat d.o.o. tržištu nudi zaokružen proizvodni ciklus koji svakom klijentu omogućava kvalitetnu i brzu uslugu u okvirima proizvodnih mogućnosti.

Projektovanje

slika

Projektovanje vrše visokostručni kadrovi na savremenim računarima a osnovna platforma je AUTODESK Product Design Suite 2014...

Izrada alata

slika

Izrada kompleksnih alata na osnovu sopstvene dokumentacije ili tehničke dokumentacije kupca korišćenjem savremenih obradnih...

Erodiranje

slika

Uslužno erodiranje na žičanim i elektrodnim erozimatima najnovije generacije predstavlja jedan od značajnijih segmenata poslovanja...

CNC glodanje

slika

Potpuno zaokružen proces CNC glodanja (projektovanje, modeliranje, postprocesiranje, mašiniranje) na više modernih...

Programiranje

slika

Potpuna opremljenost CAD-CAM softverom koji omogućava maksimalno iskorišćenje raspoloživih kapaciteta...

Kontrola kvaliteta

slika

Posedovanje sertifikata ISO 9001 nosi sa sobom veliku odgovornost prema kvalitetu proizvoda tako da se ovom segmentu proizvodnje...

Jagodina, Vihorska 10 (industrijska zona)

+381 (35) 231 174;

erozimat.jagodina

Pišite nam