Kontrola kvaliteta

Posedovanje sertifikata ISO 9001 nosi sa sobom veliku odgovornost prema kvalitetu proizvoda tako da se ovom segmentu proizvodnje pridaje veliki značaj. Posebno opremljeno odeljenje kontrole pruža nam mogućnost za veoma precizna merenja i tačnu definiciju mera i oblika kako bi svi sklopovi bili potpuno funkcionalni.

Jagodina, Vihorska 10 (industrijska zona)

+381 (35) 231 174;

erozimat.jagodina

Pišite nam