Projektovanje

Projektovanje  vrše visokostručni kadrovi na savremenim računarima a osnovna platforma je AUTODESK Product Design Suite 2014 , kao i ESPRIT.

Dugogodišnje iskustvo sticano na mnogim zahtevnim poslovima daje nam puno slobode i veliku širinu u idejama koje na kraju dovode do rešenja koja daju odlične rezultate.

 

Jagodina, Vihorska 10 (industrijska zona)

+381 (35) 231 174;

erozimat.jagodina

Pišite nam